Anton Karlgren, svensk journalist og slavist, bror av B. Karlgren. Annenredaktør og ansvarlig utgiver av Dagens Nyheter 1910–23. Professor i slavisk filologi ved Københavns Universitet 1923–53. Til hans vitenskapelige arbeider hører det filologiske Dnjeprfossernes nordisk-slaviske navne (1947) og Den förrevolutionäre ryska litteraturen (1920–21). Mest produktiv var han som forfatter av politisk-historiske verker: Bolsjevikernas Ryssland (1925), Den sudettyska frågan (1938), Stalin (1942).