Karl Adolf Verner, dansk språkforsker. Professor i slaviske språk i København fra 1882. Han studerte særlig aksentforholdene i indoeuropeisk, og er berømt for oppdagelsen av en lydlov («Verners lov») som forklarer unntakene fra hovedregelen for den germanske lydforskyvning ved den indoeuropeiske frie aksents plass i ordet. Verners lov innebærer at de germanske ustemte frikativer f þ h (oppstått av de respektive indoeuropeiske plosiver p t k) og s ble stemte når aksenten i grunnspråket ikke lå på nærmest foregående stavelse.