August Leskien, tysk språkforsker. Professor i slaviske språk i Leipzig fra 1870. Skrev en rekke viktige arbeider om slavisk og baltisk innen den junggrammatiske skole, og utgav mye brukte håndbøker i gammelkirkeslavisk, litauisk og serbokroatisk. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.