Franz Miklosich, slovensk språkforsker, fra 1849 professor i Wien, en av grunnleggerne av den vitenskapelige utforskning av de slaviske språk. Blant hans arbeider må foruten hans Gammelkirkeslaviske ordbok (1862–65) og Slaviske etymologiske ordbok (1886), særlig nevnes Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen (2. utg. 1878–83). Gav også viktige bidrag til studiet av albansk, ungarsk, rumensk, nygresk og sigøynerspråkene.