Blaže Koneski, makedonsk språkforsker og forfatter. Professor ved universitetet i Skopje fra 1946. Den ledende skikkelse i utformingen av det makedonske skriftspråket etter den annen verdenskrig. Skrev en stor makedonsk grammatikk (1952–54), den første makedonske språkhistorie (1965), utgav den første makedonske ordbok (3 bd., 1961–66) og redigerte tidsskriftet Det makedonske språk. Kjent som en betydelig lyriker (debut 1945), også kjent for sine noveller.