Jan Baudouin de Courtenay, polsk språkforsker. Professor ved flere russiske universiteter, fra 1917 i Warszawa. Fremtredende forsker innen slavisk (polsk, slovensk) og sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap. Han regnes for en av grunnleggerne av den moderne fonologien. Han deltok også aktivt i det politiske liv, opptrådte bl.a. mot antisemittismen.