Anton Bernolák, slovakisk filolog og katolsk prest. Han var den første som forsøkte å skape et slovakisk litteraturspråk, basert på den vestslovakiske skrifttradisjon. Sine tanker formulerte han bl.a. i Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum ... (1787) og Grammatica slavica (1790). Skriftspråket hans ble bare brukt en kort tid, og nesten bare av det katolske presteskapet. Han forfattet også en stor femspråklig ordbok, Slowár Slowenskí ... (1825–27).