Buse, busemann, skremselsvesen, ond nisse eller underjordisk som man skremte barn med («Busen kommer og tar deg!»).