Vord, i norsk folketro betegnelse på overnaturlig, usynlig vesen; vedkommende persons fylgje, ofte skildret som verneånd.