Orgel (pipeorgel) er et tangentinstrument med én eller flere tangentrekker, vanligvis også pedaler. Pipeorgelet er i prinsippet et blåseinstrument, fordi lyden dannes av luft under trykk som ledes gjennom piper av ulik konstruksjon.Betegnelsen orgel kan omfatte både pipeorgelet og nyere varianter som hammondorgel, elektronisk orgel og digitalorgel. Hele artikkelen