Musikkinstrumenter er gjenstander som er laget eller bearbeidet for å spille musikk. I videste forstand kan alt som produserer lyd, og som til en viss grad kan styres av en musiker eller en annen person, være et musikkinstrument, men vanligvis defineres et musikkinstrument som noe som er laget spesifikt for å frambringe musikk.. Hele artikkelen