Jehan Alain, fransk komponist og organist, bror av Marie-Claire Alain. Studerte ved Paris-konservatoriet. Han var påvirket av Debussy og indisk musikk, og gjorde ofte bruk av kompliserte rytmer. Skrev for det meste orgelverker, bl.a. Litanies (1937) og Trois danses (1937–39).