Portativ, lite bærbart orgel med bare labialpiper. Ble i alminnelighet spilt med høyre hånd, mens den venstre betjente belgen. I middelalderen ble portativet brukt som husinstrument, ved prosesjoner o.l.