Rørstemme, tunge-(lingual-)stemme, orgelpipe hvor tonen frembringes ved hjelp av en avstemt metalltunge, som settes i svingninger av den tilførte luftstrøm.