Genetisk språkslektskap, slektskap mellom språk som har utviklet seg fra dialekter av ett og samme grunnspråk, for eksempel de romanske språkene som har utviklet seg fra dialekter av latin. Motsatt: typologisk språkslektskap.