Paleontologisk språkvitenskap er studiet av forhistoriske kulturer på grunnlag av felles ordforråd i beslektede språk. Når for eksempel de fleste indoeuropeiske språk har et felles ord for hest, antar man at de som talte grunnspråket, kjente til dyret hest.