Filologi er vitenskapen om et folks språk og litteratur, for eksempel klassisk filologi, germansk filologi, slavisk filologi og så videre. Ordet brukes også generelt om språkstudium. Språkvitenskapen i egentlig forstand, altså lingvistikken, er en av flere vitenskaper med basis i filologien. Opprinnelig ble ordet filologi brukt ensbetydende med klassisk filologi, altså vitenskapen om de gamle grekeres og romeres språk, litteratur og kultur. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Klassisk filologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt