Hesykhios fra Alexandria, gresk grammatiker. Hans leksikon over sjeldne greske ord, delvis fra senere tapt litteratur, er et kildeskrift for gresk språkforskning.