Johann Reuchlin, tysk humanist fra Baden; ved siden av Erasmus en av humanismens fremste representanter. Fremmet studiet av gresk språk og litteratur i Tyskland og utgav greske forfattere; han brukte den nygreske uttalen av gresk. Lærte hebraisk av jødiske lærde, skrev De verbo mirifico (1494) på grunnlag av studier i Kabbala og utgav De rudimentis Hebraïcis (1506). Han deltok i striden om de jødiske bøker (Epistolae obscurorum virorum) som forsvarer for jødenes rett, men var selv trofast katolikk og tok avstand fra Luther.