Carsten Høeg, dansk klassisk filolog. Professor ved Københavns Universitet fra 1926. Skrev bl.a. Les Saracatsans (2 bd., 1925–26), om en nygresk nomadestammes språk og kultur, og Introduktion til Cicero (1942). Redigerte sammen med H. Ræder den danske oversettelsen av Platons verker (10 bd., 1932–41); utgiver av Monumenta musicae Byzantinae. Han hadde en ledende stilling i den danske hjemmefront under den annen verdenskrig.