Eric Robertson Dodds, britisk klassisk filolog. Professor i gresk i Oxford 1936–60. Dodds er særlig kjent for sine arbeider om nyplatonismen. Blant hans verker nevnes Euripides' Bacchae (1944), The Greeks and the Irrational (1951), Plato's Gorgias (1959), Pagan and Christian in an Age of Anxiety (1965).