Antifon, ca. 480–411 f.Kr., attisk taler og lærer i veltalenhet, født i Rhamnus. Henrettet som medlem av det oligarkiske parti, som for en kort tid styrtet demokratiet 411. 15 taler bevart, derav de 12 øvelsestaler i fingerte prosesser, og de tre virkelig holdt. I tillegg kommer et bruddstykke av hans forsvarstale for retten i 411.