Janos Laskaris, og Konstantinos, 1434–1501, greske humanister som brakte kjennskap til gresk kultur til Italia og Frankrike i årene etter Konstantinopels fall. Konstantinos' greske grammatikk (Erotemata, utg. i Milano 1476) er den eldste trykte greske bok.