Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, tysk klassisk filolog. Professor i Greifswald 1876, Göttingen 1883 og Berlin 1897–1927. Han var en fornyer på en lang rekke områder; gresk-filologien ble gjennom hans suverene kildebeherskelse en mer omfattende oldtidsvitenskap. Han forente en betydelig innlevelsesevne med vitenskapelig disiplin. Styrken i hans historisk-biografiske studier sees klart i hans utgaver (av f.eks. Aiskhylos) og kommentarer (f.eks. til Evripides' Herakles), begrensningen er merkbar i verkene om Homer, Pindar og Platon. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.