Dionysios Thrax, 100-tallet f.Kr., gresk grammatiker. Han er kjent som forfatter av den første greske systematiske grammatikken, Tekhne grammatike, et kort arbeid om greske språklyder, ordklasser og bøyningsformer. Tjente som lærebok i det bysantinske riket like til tyrkernes erobring 1453, som modell for latinske grammatikere, og den spilte en betydelig rolle i europeiske og islamske grammatiske studier helt til 1800-tallet. Utgitt av G. Uhlig i Grammatici Graeci (1883).