Athenaios, 200-tallet e.Kr., gresk grammatiker fra Naukratis i Egypt. Skrev Deipnosofistai (De lærde menns gjestebud), som i form av en rammefortelling (skildring av et gjestebud) inneholder mange sitater fra eldre gresk litteratur, særlig fra den attiske komedie, og gir innblikk i alle sider av livet i antikken.