Gottfried Hermann, tysk klassisk filolog. Professor i Leipzig fra 1797, først i filosofi, senere i veltalenhet og poesi. Han var en ledende fortolker og tekstkritiker i sin samtid, og særlig viktige er hans kommenterte utgaver av greske tragedier av Aiskhylos, Sofokles og Evripides. Hans studier av gresk metrikk var banebrytende.