Georg Curtius, tysk klassisk filolog. Professor i Praha, Kiel og Leipzig. Han var den første som i en rekke arbeider søkte å overføre den sammenlignende språkvitenskapens prinsipper på og utnytte dens resultater for gresk og latinsk grammatikk, Das Verbum der griechischen Sprache (2 bd., 1873–76), Grundzüge der griechischen Etymologie (1858–62).