Diogenianos fra Herakleia var en gresk grammatiker som utgav en ordbok. Under hans navn går også utdrag av en ordspråksamling (utgitt 1839).