Paul Kretschmer, tysk språkforsker. Professor i sammenlignende språkforskning i Marburg 1897, i Wien 1899–1936. Kretschmer skrev grunnleggende arbeider om gresk (Die griechischen Vaseninschriften, 1894; Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, 1896) og indoeuropeisk og påviste eksistensen av førgreske språk i området ved Egeerhavet.