Retorikk

Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten.I bredere forstand brukes ordet retorikk omKunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftligePraktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunstenTeorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Grue

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 49 artikler: