Retorikk

Retorikk, tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise, samt tradisjonen som forteller hvordan dette kan læres og videreformidles. I bredere forstand er retorikk a) kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige, b) praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten, og c) teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Grue

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 53 artikler: