Pragmatikk

Pragmatikk er i språkvitenskap læren om hvordan kontekst bidrar til meningsinnholdet i en ytring. Pragmatikk brukes om flere til dels svært forskjellige retninger som har det til felles at de undersøker hvordan språklige uttrykk gir mening gjennom bruk. Pragmatikk har vært betraktet som en gren av språkvitenskapen på linje med fonologi, syntaks, semantikk og så videre. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kaja Borthen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 7 artikler:

Y

  1. ytring