Oversetting og tolking

Fagansvarlig

Maria José Maciel

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Oversetterfag
  2. Tolking