Samtaleanalyse er en akademisk disiplin som studerer samtaler. I denne sammenhengen defineres samtaler som kommunikasjon og sosial interaksjon mellom mennesker i både språklig og ikke-verbal samhandling i naturlige situasjoner.Målet for samtaleanalysen er å avdekke og beskrive, på en formell måte, ubevisste normer og konvensjoner som samtalepartnere følger i samhandling, i ulike sosiale situasjoner og kommunikative aktiviteter. Hele artikkelen

Ny artikkel