Førstespråkstilegnelse brukes om den første språklæringsprosessen et barn går igjennom. Å lære seg et språk innebærer å lære seg språkets system (syntaks, semantikk, fonologi), men også bruken av språket. Når man kan et språk, har man tilegnet seg de reglene som er nødvendige og tilstrekkelige for å kunne generere og forstå alle mulige akseptable setninger i et språk.Vi kan si at et finitt (begrenset) sett med regler gjør oss i stand til å generere og tolke et infinitt (ubegrenset) antall setninger. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel