Ortografi og tegnsetting

Ortografi, rettskriving, skrivemåte, et sett av skriftspråklige normer som gjelder for et skriftspråk.Det er stor variasjon i hvem som fastsetter rettskrivingen i ulike språk. I Norge er det Språkrådet som fastsetter rettskrivingen for både bokmål og nynorsk. I de andre nordiske landene finnes tilsvarende organisasjoner. I andre språkområder, for eksempel tysk, fastsettes rettskrivingen av private organisasjoner.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Ortografi og tegnsetting

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 22 artikler: