Ortografi betyr rettskriving eller stavemåte og er et sett av skriftspråklige normer som gjelder for et skriftspråk. Ortografi er en av fem hovedkomponenter i det grammatiske systemet. De fire andre er fonologi, morfologi, syntaks og semantikk. Ortografi har blant annet å gjøre med hvilket alfabet vi bruker, og hvilke regler som gjelder for veksling mellom ulike varianter av bokstavene, for eksempel store og små bokstaver.Det er stor variasjon i hvem som fastsetter rettskrivingen i ulike språk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ortografi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt