Språkteknologi er en fellesbetegnelse på datateknologi som brukes til å analysere, gjengi eller endre språkdata og til å styre andre applikasjoner ved hjelp av språklige inndata. Noen eksempler på bruk av språkteknologi er automatisk stavekontroll, chatbots, dialogsystemer, syntetisk tale og talestyring av utstyr eller applikasjoner. Hele artikkelen