Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gisle

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nedlagte komiteer

Inneholder 27 artikler: