Det tidsrom en forsamling sitter sammen uten lengre avbrudd. Et eksempel er Stortingets vår- og høstsesjon. Den må ikke forveksles med den fireårige stortingsperioden. Uttrykket brukes også i internasjonal politikk, for eksempel i FN og de ulike FN-konferanser.