Nedlagte komiteer

Stortingskomiteer, betegnelse på Stortingets tolv faste komiteer. Disse komiteer tilsvarer i noen grad hvert sitt departement, av og til to departementer. De er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker Stortinget oversender til dem. Bare kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ. Behandlingen i komiteene munner ut i innstillinger til Stortinget.Komiteenes sammensetning og inndeling ble endret 2005 og består i perioden 2017-2021 av disse komiteene (antall medlemmer i parentes):Arbeids- og sosialkomiteen (13)Energi- og miljøkomiteen (16)Familie- og kulturkomiteen (10)Finanskomiteen (18)Helse- og omsorgskomiteen (16)Justiskomiteen (12)Utdannings- og forskningskomiteen (15)Kommunal- og forvaltningskomiteen (15)Kontroll- og konstitusjonskomiteen (12)Næringskomiteen (14)Transport- og kommunikasjonskomiteen (15)Utenriks- og forsvarskomiteen (17)For å drøfte viktige utenrikspolitiske, handelspolitiske og sikkerhetspolitiske saker med regjeringen er det også en utvidet utenriks- og forsvarskomité. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gisle

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 6 artikler: