Stortingskomiteer, betegnelse på Stortingets 12 faste komiteer. Disse komiteer tilsvarer i noen grad hvert sitt departement, av og til to departementer. De er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker Stortinget oversender til dem. Bare kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ. Behandlingen i komiteene munner ut i innstillinger til Stortinget.Komiteenes sammensetning og inndeling ble endret 2005 og består i perioden 2017-2021 av disse komiteene (antall medlemmer i parentes): Arbeids- og sosialkomiteen (13) Energi- og miljøkomiteen (20) Familie- og kulturkomiteen (10) Finanskomiteen (20) Helse- og omsorgskomiteen (15) Justiskomiteen (11) Kommunal- og forvaltningskomiteen (15) Kontroll- og konstitusjonskomiteen (10) Næringskomiteen (16) Transport- og kommunikasjonskomiteen (12) Utdannings- og forskningskomiteen (13) Utenriks- og forsvarskomiteen (16) For å drøfte viktige utenrikspolitiske, handelspolitiske og sikkerhetspolitiske saker med regjeringen er det også en utvidet utenriks- og forsvarskomité. Hele artikkelen