Nedlagte komiteer

Stortingskomiteer, betegnelse på Stortingets 13 faste komiteer. Disse komiteer tilsvarer i noen grad hvert sitt departement, av og til to departementer. De er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker Stortinget oversender til dem. Bare kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ. Behandlingen i komiteene munner ut i innstillinger til Stortinget. Hele artikkelen

Ny artikkel