Europautvalget, stortingsorgan for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU- og EØS-spørsmål. Europautvalget består av medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen og medlemmene i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Medlemmer i andre av Stortingets faste komiteer blir innkalt hvis det skal behandles saker innenfor deres område. Utvalget behandler først og fremst saker som skal opp i EØS-komiteen.