Verft er et industrielt produksjons- og reparasjonssted for skip og båter, eller moduler til faste og flytende petroleumsinstallasjoner, som oljeplattformer. Et verft er bygd opp rundt en bedding eller en dokk der sammensettingen av skipet skjer og med ulike verksteder for produksjon av seksjoner, skjæring og bearbeiding av stål, rørdeler og annet rundt. Hele artikkelen