Aker Holding AS, aksjeselskap opprettet i 2007 med formål å ha et langsiktig strategisk eierskap i daværende Aker Kværner ASA (nå Aker Solutions). Aker Holding eier per 2009 ca. 40 % av aksjene i Aker Solutions, aksjer som tidligere var eid av Aker ASA. Avtalen om opprettelse av selskapet ble inngått av Aker ASA, de svenske selskapene Investor AB og Saab AB og den norske stat, og den skal vare i 10 år. Aksjefordelingen vil fordele seg slik: Aker ASA 60 %, den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet 30 %, SAAB 7,5 % og Investor 2,5 %. De to sistnevnte selskapene er kontrollert av den svenske Wallenberg-sfæren.