Ankerløkken Verft, etablert i Florø i 1949 av Ole Aaserud. I 1971 ble det også anlagt skipsverft på Øyrane i Førde. Etter en konkurs i 1985 kom det flere nye eiere, bl. a. Kværner ASA, før Aker Yards kjøpte selskapet i 2006.