Skipsverft i Stavanger som var i virksomhet 1871 - 1931, Det bygde 88 skip frem til 1930, blant disse Norges første jernseilskip "Paulus" som ble kontrahert av Det Norske Missionsselskap.