EU-rett og EØS-rett

Fagansvarlig

Halvard Haukeland Fredriksen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 9 artikler: