Amsterdam-avtalen, avtale mellom medlemslandene i EU, inngått 1997, i kraft fra 1999. Den var en revisjon av Maastricht-avtalen fra 1991, og hovedinnholdet var en ytterligere integrering av politikken i EU. Amsterdam-avtalen inneholdt bl.a. bestemmelser om harmonisering av lovverk, skritt mot felles immigrasjons- og asylpolitikk, tiltak for å føre en mer effektiv felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og sentrale tiltak i arbeidsmarkedspolitikken. Amsterdam-avtalen er siden avløst av nye unionsavtaler.