Reformtraktaten er en uformell tidligere betegnelse på EUs «grunnlov», senere vanligvis omtalt som Lisboatraktaten, vedtatt i 2007 og i kraft fra 1. desember 2009. Se Lisboa-traktaten.