Religionsfilosofi

Religionsfilosofi er en disiplin som tar opp grunnleggende religiøse og religionsvitenskapelige fenomener og begreper, for eksempel det hellige, selvet, verdensaltet, midler til kunnskap, slik som «åpenbaring». Filosofi finnes innen mange religiøse tradisjoner slik at vi kan snakke om religionsfilosofi innen hinduismen, buddhismen, sikhismen, islam og så videre.Religionsfilosofi i de vestlige land har tidligere ofte blitt begrenset til kristen selvforståelse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Duenger Bøhn

Universitetet i Agder

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 41 artikler: