Lars Gule er en norsk filosof og organisasjonsmann, dr.art ved Universitetet i Bergen i 2003. Gule har vært knyttet til Universitetet i Bergen som foreleser, forskningsadministrator og forsker i flere perioder, og var blant annet ved Chr. Michelsens Institutt i 1989–98. Han har særlig arbeidet med politisk filosofi, Midtøsten-problematikk, islam og menneskerettigheter. I perioden 2000–2005 var han generalsekretær i Human-Etisk Forbund.